Христос Воскресе! Приветствуем вас на сайте, посвященном Воскресению из мертвых преподобного Серафима Саровского
Возвесели, Господи, души истомленные, да скорби и печали забвению предадят

Богослужебные чины Царской Православной Церкви

СОДЕРЖАНИЕ СКАЧАТЬ файлом

ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ без использования текстов Минеи и Октоиха

 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

Го́споди, поми́луй. (12 раз) Сла́ва, и ны́не:

 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 

Го́споди, поми́луй. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Первая часть (Слава) любой кафизмы.

Читается первая часть (или иными словами «Слава») любой кафизмы. А вторая и третья «Славы» этой кафизмы прочитываются на утреннем богослужении, и таким образом последовательно от службы к службе прочитывается вся Псалтирь.

 

Но в Великий пост на вечернем богослужении читается одна кафизма целиком, а на утреннем - две последующие кафизмы.

 

По окончанию чтения первой Славы кафизмы произносится следующее:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (трижды)

Го́споди, поми́луй. (трижды)

 

Сразу читается «Го́споди, воззва́х»: псалмы 140, 141, 129, 116.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди. Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́./ Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя./ Услы́ши мя, Го́споди.

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

 

Стихи на «Го́споди воззва́х»:

На 10: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

 

Творение Софрония, патриарха Иерусалимскаго:

Све́те ти́хий святы́я сла́вы,/ Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго,/ Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́./ Прише́дше на за́пад со́лнца,/ ви́девше свет вече́рний,/ пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га./ Досто́ин еси́ во вся времена́/ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными,/ Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й,/ те́мже мир Тя сла́вит.

 

И молитва:

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам./ Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших,/ и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь./ Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя./ Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м./ Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м./ Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми./ Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри./ Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние,/ Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,/ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Здесь читается канон или акафист празднуемому святому или празднику. Или поочередное в течение трех дней чтение канонов ко причащению: в первый день - покаянного канона ко Господу Иисусу Христу, во второй - молебного канона ко Пресвятой Богородице, а в третий - канона Ангелу-Хранителю со своими молитвами.

Или же чтение Трехканонник, объединивший все три канона ко причащению в один:

 

Песнь 1.

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не приступи́х а́з гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́ не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: да́ждь ми́, Го́споди, у́м, да пла́чуся де́л мои́х го́рько.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

О, го́ре мне́ гре́шному! Па́че все́х челове́к окая́нен е́смь, покая́ния не́сть во мне́ да́ждь ми́, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся де́л мои́х го́рько.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о Ма́ти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя́ спаси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Страсте́й мя́ смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́, грешнем.

Еди́н а́з в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мо́й и храни́телю, не оста́ви мене́, погиба́юща.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

У́м мо́й твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми́ Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми́ злы́х наста́ви мя́, молю́ся ти́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко блага́я, Блага́го же Роди́тельница.

 

Песнь 3.

Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на суди́щи стра́шнем, тогда́ все́х челове́к дела́ облича́тся; го́ре та́мо бу́дет гре́шным, в му́ку отсыла́емым; и то́ ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злы́х де́л твои́х.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ на́м, но дела́ на́ша осу́дят на́с, те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злы́х де́л твои́х.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полага́ю Тя́, Богороди́тельнице Де́во: Ты́ мя́ окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́х вино́вна, ве́рных Утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты́ бо, Богоневе́стная, Нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́, грешнем.

Все́ помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мо́й; ты́ от вся́кия мя́ напа́сти вра́жия изба́ви.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Вра́г попира́ет мя́, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты́, наста́вниче мо́й, не оста́ви мене́ погиба́юща.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истяза́ему, Де́во, Ты́ ми́ помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя́ зна́ю Сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

 

Седа́лен, гла́с 6-й: Помышля́ю де́нь стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный а́з? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя́.

Седа́лен, гла́с 2-й: От любве́ душе́вныя вопию́ ти́, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мо́й А́нгеле: покры́й мя́ и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя́.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Свя́зан мно́гими ны́не плени́цами грехо́в и содержи́м лю́тыми страстьми́ и беда́ми, к Тебе́ прибега́ю, моему́ спасе́нию, и вопию́: помози́ ми́, Де́во, Ма́ти Бо́жия.

 

Песнь 4.

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Широ́к пу́ть зде́ и уго́дный сла́сти твори́ти, но го́рько бу́дет в после́дний де́нь, егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет: блюди́ся от си́х, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Почто́ убо́гаго оби́диши, мзду́ нае́мничу уде́ржуеши, бра́та твоего́ не лю́биши, блу́д и го́рдость го́ниши? Оста́ви у́бо сия́, душе́ моя́, и пока́йся Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Страсте́й мои́х смуще́ние, Ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми́, Я́же Благосе́рдаго ро́ждшая, и Спа́са все́х пою́щих Тя́.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́, грешнем.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты́, храни́телю мо́й, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ и пода́ждь ми́ спасе́ние необори́мое.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя́ от Бо́га, А́нгеле, молю́ тя́, святы́й, от вся́ких мя́ бе́д свободи́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Наде́жду и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну недви́жиму, иму́ще Тя́, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

 

Песнь 5.

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Воспомяни́, окая́нный челове́че, ка́ко лжа́м, клевета́м, разбо́ю, не́мощем, лю́тым звере́м, грехо́в ра́ди порабоще́н еси́ душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́?

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Трепе́щут ми́ у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́: очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай, язы́ком зла́я глаго́ляй, всего́ себе́ гее́нне предая́й; душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Изба́ви на́с от бе́д, Богоро́дице Чи́стая, ве́чное ро́ждши Избавле́ние, и Ми́р, вся́к у́м преиму́щий.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́, грешнем.

Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мо́й святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя́ зо́л изба́вити.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мо́й и храни́телю, от Бо́га да́нный ми́ А́нгеле.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние, посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми́.

 

Песнь 6.

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Житие́ на земли́ блу́дно пожи́х и ду́шу во тьму́ преда́х, ны́не у́бо молю́ Тя́, Ми́лостивый Влады́ко: свободи́ мя́ от рабо́ты сея́ вра́жия, и да́ждь ми́ ра́зум твори́ти во́лю Твою́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Кто́ твори́т такова́я, я́коже а́з? Я́коже бо свиния́ лежи́т в калу́, та́ко и а́з греху́ служу́. Но Ты́, Го́споди, исто́ргни мя́ от гну́са сего́ и да́ждь ми́ се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сме́рти и тли́ я́ко спа́сл е́сть, Са́м Ся́ изда́в сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́ естество́ я́то бы́вшее, Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя́ изба́вити.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Предста́тельницу Тя́ живота́ ве́м, и Храни́тельницу тве́рду, Де́во, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли́ страсте́й мои́х изба́вити мя́.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́, грешнем.

Вся́ких мя́ напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти́, святы́й А́нгеле, да́нный ми́ от Бо́га, храни́телю мо́й до́брый.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Освети́ у́м мо́й, бла́же, и просвети́ мя́, молю́ся ти́, святы́й А́нгеле, и мы́слити ми́ поле́зная всегда́ наста́ви мя́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и не́сть исцеле́ния пло́ти мое́й; но Бо́га и Спа́са ми́ру, и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́ молю́ся Благо́й: от тли́ неду́г возста́ви мя́.

 

Конда́к: Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от си́х и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: милосе́рде Го́споди, поми́луй мя́ гре́шнаго.

И́кос: Помы́сли, душе́ моя́, го́рький ча́с сме́рти и стра́шный су́д Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя́, душе́, и в ве́чный о́гнь введу́т: у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя́ гре́шнаго.

 

Песнь 7.

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Не наде́йся, душе́ моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, вся́ бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й: поми́луй мя́, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́, ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й: поми́луй мя́, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, Ю́же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Чи́стая, умоли́ изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скве́рн ве́рою зову́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́, грешнем.

Ми́лостив бу́ди ми́, и умоли́ Бо́га, Госпо́день А́нгеле, име́ю бо тя́ засту́пника во все́м животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Не оста́ви в пу́ть ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й А́нгеле, я́же ти́ от Бо́га предана́ бы́сть непоро́чне; но наста́ви ю́ на пу́ть покая́ния.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, Спа́са Христа́ на́м ро́ждшая.

 

Песнь 8.

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю сме́рть, ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна? Что́ у́бо ча́ю, и на что́ наде́юся? То́кмо да́ждь ми́, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю сме́рть, ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна? Что́ у́бо ча́ю, и на что́ наде́юся? То́кмо да́ждь ми́, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя́ во ве́ки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши, и теле́сныя боле́зни, Де́во, да Тя́ просла́влю, Чи́стая, во ве́ки.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́, грешнем.

От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мо́й, раба́ твоего́, преблаги́й А́нгеле, и не оста́ви мене́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

А́нгела тя́ су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Напа́стей Ты́ прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Де́во: те́мже Тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

 

Песнь 9.

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и Тя́ ублажа́ем.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не к ва́м прибега́ю, А́нгели, Арха́нгели и вся́ небе́сныя си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щии, моли́теся ко Творцу́ своему́, да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не пла́чуся к ва́м, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы, апо́столи и святи́телие и вси́ избра́ннии Христо́вы: помози́те ми́ на суде́, да спасе́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не к ва́м воздежу́ ру́це, святи́и му́ченицы, пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы и вси́ святи́и, моля́щиися ко Го́споду за ве́сь ми́р, да поми́лует мя́ в ча́с сме́рти моея́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

То́ка сле́з мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́во, Христа́ ро́ждшая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́, грешнем.

Мы́слити ми́ при́сно и твори́ти, Госпо́день А́нгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Я́ко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя́, окая́ннаго.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

На ме́сте озлобле́ния не́мощи, смири́вшагося, Де́во, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.

 

Следующие молитвы читаются здесь только после прочтения Трехканонника:

 

Моли́тва ко Господу Иисусу Христу:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́тных Твои́х А́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых же апо́стол, све́тлых и добропобе́дных му́ченик, преподо́бных и богоно́сных оте́ц, и всех святы́х моли́твами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, даждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и полу́чити блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х, спа́си мя.

 

Молитва ко Пресвятой Богородице:

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

 

Моли́тва к А́нгелу Xранителю:

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́ но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

 

Дальнейшее читается всегда.

 

Молитва святаго Симеона Богоприимца:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́ с ми́ром:/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

Тропари и кондаки празднику и (или) празднуемым святым.

 

В Великий пост вместо тропарей и кондаков читается следующее:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́,/ я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (поясной поклон)

Сла́ва: Святый Архистратиже Серафиме, всех нас помяни́,/ да изба́вимся от беззако́ний на́ших:/ тебе бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. (поясной поклон)

И ны́не: Моли́те за ны Предте́че Спа́сов Иоа́нне, святи́и Апо́столи и вси святи́и,/ да изба́вимся от бед и скорбе́й:/ вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. (поясной поклон)

Под Твое́ благоутро́бие прибега́ем, Богоро́дице,/ моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии,/ но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная. (без поклона)

 

Господи, помилуй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй. рижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

 

В Великий пост на этом месте добавляются земные поклоны с чтением молитвы преподобнаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (земной поклон)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (земной поклон)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (земной поклон)

Потом 12 поясных поклонов с крестным знамением и тихим произношением на каждом поклоне: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И снова, прочитав всю молитву от начала до конца: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́… кладем один земной поклон.

 

Утверди́, Бо́же,/ святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н/ во век ве́ка.

 

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/ Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и присно, и во веки веков. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

 

Молитва Великаго Василия

Благослове́н еси́ Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным, и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, е́же долготу́ дне прейти́ нам сподо́бил еси́, и прибли́житися нача́лом но́щи: услы́ши моле́ние на́ше, и всех люде́й Твои́х, и всех нас прости́ во́льная и нево́льная согреше́ния. Приими́ вече́рняя на́ша моле́ния, и низпосли́ мно́жество ми́лости Твоя́, и щедро́т Твои́х на достоя́ние Твое́. Остени́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, вооружи́ нас ору́жием пра́вды, огради́ нас и́стиною Твое́ю, соблюди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопроти́внаго. Пода́ждь же нам и настоя́щий ве́чер, с приходя́щею но́щию соверше́н, свят, ми́рен, безгре́шен, безбла́знен, безмечта́нен, и вся дни живота́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и всех святы́х от ве́ка благоугоди́вших. Ами́нь.

ЧЕМ ТЫ ДОСАДИЛ ДЕМОНАМ СЕГОДНЯ? ДЕМОНЫ ДОЛЖНЫ ПЛАКАТЬ! ИСПОВЕДУЙСЯ, ПРИЧАЩАЙСЯ, МЕНЯЙСЯ


Власть Последних Православных Царя и Царицы является наиболее наглядным образцом подобной власти. Окружающий Их тварный мир должен стать настоящим Белым Конем, полностью подчиняющимся каждому их слову и движению. Причем, этот Конь должен обрести свой белый цвет и послушание не резко и неожиданно, а путем постепенного превращения из весьма темного, дикого и необъезженного мустанга, до сего дня сбрасывавшего всех до единого своих наездников в яму, именуемую могилой. Но стать Белым Конем он может, естественно, только великим Чудом Божиим, пусть и весьма прикровенным!

Час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, тихо, незаметно, подобно движению часовой стрелки или росту деревьев. Но в нужный момент заиграет мелодия звонка, а макушка дерева достигнет нужной высоты! И окажется тогда, что свеча давно уже не под спудом, просто еще должным образом не разгорелась, чтобы стать ярче софитов, зажженных диаволом, а вид на созидаемый наверху город до поры до времени закрывали рекламные щиты.

Они уже здесь и сейчас, и присмиревший по милости Божией окружающий Их тварный мир, начинает потихоньку реагировать на натягиваемые Царем и Царицей поводья, сворачивая с пути, ведущего на кладбище! И довольно скоро этот Конь не только забудет дорогу туда, но и утратит навыки мустанга, не терпящего на себе никаких всадников. И потому довезет каждого из нас, живым и невредимым, до Второго Славного и Страшного Пришествия Христова!
Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!

СКАЧАТЬ основные материалы сайта «Великая Дивеевская Тайна - Пасха Святой Руси»


При полной или частичной перепечатке материалов сайта следует указать источник

Помочь проекту:
Карта Сбербанка: 6390 0242 9012 8385 40


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

Наверх